Algemene Voorwaarden en Disclaimer voor het gebruik van smartfotografie.nu.

Door het (laten)aanmaken van een album verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van smartfotografie.nu.
Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van smartfotografie.nu worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:
- gebruiker: een natuurlijk persoon welke gebruikt maakt van onze diensten.


Privacy

smartfotografie.nu neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus.
De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door smartfotografie.nu geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren.
Lees meer over de privacy in onze Privacy Policy.


SmartFotogragie.nl

smartfotografie.nu kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van beeldbestanden en enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten bij het beeldmateriaal en albums) op informatiedragers van de klant of van smartfotografie.nu, of op interne of externe telefoon- of data-netwerken.

Smartfotografie behoudt zich het recht voor om in, naast, boven en/of onder uw beeldmateriaal reclame te tonen van derden.

Smartfotografie heef ten alle tijden het recht de website op elk moment te stoppen of over te dragen aan een andere partij.
De hier geldende voorwaarden zullen dan automatisch over gaan.


Copyright

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden en teksten.
Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de gebruiker. De gebruiker draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

smartfotografie.nu heeft het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan ze vermoedt dat dit is geplaatst in strijd met de wet/algemene voorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.

Indien het vermoeden bestaat dat het door de gebruiker beschikbaar gestelde beeldmateriaal en of tekst enig strafbaar feit oplevert dan behoudt Smartfotografie het recht om aangifte te doen, zonder kennisgeving en nadere uitleg naar de gebruiker toe.


Openbare Albums

Beeldmateriaal dat door de gebruiker aangevraagd wordt om te plaatsen kan ten alle tijden door smartfotografie.nu worden geweigerd, verwijderd of worden bewerkt.
De bepalingen onder Copyright zijn van toepassing op ingediend/openbaargemaakt beeldmateriaal.


Partners

smartfotografie.nu biedt gebruikers, bedrijven en fotomodellen de mogelijkheid om speciaal voor hun eigen beeldmateriaal een webpagina of portfolio te maken waarop alleen hun beeldmateriaal wordt weergegeven.
Voor het aanvragen van een partner pagina kan contact met ons worden opgenomen.

Ook voor partners geldt dat smartfotografie.nu op elk moment zonder voorafgaande mededeling het partnerschap kan beëindigen. Ook voor bedrijven en fotomodellen gelden de hierboven benoemde Copyright voorwaarden.


Watermerken/logo’s

smartfotografie.nu zal op het beeldmateriaal haar watermerk van deze website zetten, tenzij anders afgesproken met de gebruiker.
Smartfotografie stelt de gebruiker in staat zijn eigen watermerk of naamsvermelding op het beeldmateriaal te zetten.
Ondanks ons watermerk op het beeldmateriaal hoeft het niet te betekenen dat het beeldmateriaal door smartfotografie.nu of een van onze fotografen is gemaakt.
Meestal staat de naam van de fotograaf erbij of de bedrijfsnaam.Disclaimer voor www.smartfotografie.nu

smartfotografie.nu, hierna te noemen Smartfotografie, verleent u hierbij toegang tot www.smartfotografie.nu en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Smartfotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Smartfotografie spant zich in om de inhoud van www.smartfotografie.nu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.smartfotografie.nu aangeboden beeldmaterialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze beeldmaterialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Smartfotografie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.smartfotografie.nu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf aanvragen om inhoud te plaatsen op www.smartfotografie.nu.
Smartfotografie kan geen en oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit over de juistheid van het beeldmateriaal, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.
Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.


Handige links:
Algemene Voorwaarden - Privacy Policy